Laying a snare

The Book of Mormon describes in detail the ruses that the wicked use to entrap the righteous. When Alma and Amulek spoke at Ammonihah, “there were some among them who thought to question them, that by their cunning devices they might catch them in their words, that they might find witness against them, that they might deliver them to the judges, that they might be judged according to the law, and that they might be slain or cast into prison, according to the crime which they could make appear or witness against them.” Alma 8:4. The same tactic was used against Abinadi (Mosiah 7:16) and Nephi (Helaman 3:16). It is interesting that the wicked use questions in order to dispute. It leaves a sort of “plausible deniability” because they can claim that they only want clarification or are merely seeking more information, despite the true intent “that thereby they might make him cross his words or contradict the words which he should speak.” Alma 8:5.

These ruses are “the foundations of the Devil” and the result is always “the utter destruction of this people.” Alma 8:5. Both the fact that this devil-inspired tactic seems to be the normal method of argument in our day, and the promised results of it should trouble us. “Yea, and I say unto you that if it were not for the prayers of the righteous who are now in the land, that ye would even now be visited with utter destruction. Yet it would not be by flood, as were the people in the days of Noah, but it would be by famine, and by pestilence, and the sword. But it is by the prayers of the righteous that ye are spared. Now therefore, if ye will cast out the righteous from among you, then will not the Lord stay his hand, but in his fierce anger he will come out against you; then ye shall be smitten by famine, and by pestilence, and by the sword. And the time is soon at hand except ye repent.” Alma 8:5.

Christ taught that “there shall be no disputations among you.” 3 Nephi 5:8. I think it would be wise advice to simply speak the truth plainly. When you disagree with someone about a matter, and your inclination is to respond with a question rather than directly stating that you disagree, it would be wise to consider whether you are following this tactic, which the Book of Mormon identifies as “the subtlety of the Devil,“ whose purpose is “that he might bring you into subjection unto him, that he might encircle you about with his chains, that he might chain you down to everlasting destruction according to the power of his captivity.” Alma 9:1. I certainly would not want to be part of the “utter destruction of [my] people” (Alma 8:5), particularly when “it is by the wicked that the wicked are punished, for it is the wicked that stir up the hearts of the children of men unto bloodshed.” Mormon 2:1.

It is particularly interesting that just as the Devil inspires the wicked to ask questions in some contexts, in other contexts the hard-hearted fail to ask questions when they should. “And I said unto them, Have ye inquired of the Lord? And they said unto me, We have not, for the Lord maketh no such thing known unto us. Behold, I said unto them, How is it that ye do not keep the commandments of the Lord? How is it that ye will perish because of the hardness of your hearts? Do ye not remember the thing which the Lord hath said, If ye will not harden your hearts, and ask me in faith, believing that ye shall receive, with diligence in keeping my commandments, surely these things shall be made known unto you?” 1 Nephi 4:2. I think I will make an effort to try to avoid disputing with questions, but at the same time I will try to bring more questions to the Lord. The choices seem to be that you can either help cause the utter destruction of your people, or you can be the reason that they are spared, at least until they get rid of you. Alma 8:5. If possible, I would rather choose the latter.

Trajnvrako

Jen traduko de ĉapitro de la sanktaj skriboj de interesa branĉo de mormonismo.

Vizio, kiun rakontis Denver Snuffer Jr. en konferenco de la Doktrino de Kristo en Boise, Idaho, 11 septembro 2016.

Mi lastatempe havis vizion, kiu komenciĝis kiel sonĝo. En ĝi mi veturis supren en malgranda aŭto sur monta vojo. La vojo estis kruta, sed rekta, kaj ĝi fariĝis pli kruta suprengrimpante. Apud la maldekstra flanko de la vojo kaj paralele estis fervojaj reloj. Dum ni ŝtiris la malgrandan aŭton supren, mi rimarkis akran kurbon en la fervojaj reloj antaŭe, kiu interrompis la alie rektan kurson de la reloj. Mi vidis trajnon alproksimiĝantan desupre je kelka distanco, rapide malsuprenvenontan, kaj ĝi ŝajnis moviĝi tro rapide por sendanĝere sekvi la akran kurbon en la reloj. La malgranda aŭto en kiu ni veturis estis apenaŭ atingonta la kurbon kiam la rapidanta trajno trafis la kurbon, saltis de la reloj, kaj terure karambolis antaŭ ni. Nia malgranda aŭto apenaŭ evitis kolizion dum la trajnvrako etendiĝis. Dum la malgranda aŭto veturadis supren, la karambolo de la trajno pligrandiĝis, unue flanke de la aŭto, kaj poste dum ni akceliĝis, proksime malantaŭ ni. La malgranda aŭto antaŭiĝis la daŭran karambolon de la moviĝanta trajno, kaj mi konstatis, ke la trajno estis plena de pasaĝeroj, kiuj, pli supre ol la vrako, amuzis sin. Ili ne atentis la katastrofon, kiu jam okazas al ilia trajno. Ni komencis kriegi de la fenestroj de nia aŭto, celante admoni la okupantojn de la pereonta trajno, sed ili tute ne atentis. Ili ridis kaj festis en la trajno sen zorgo pri la venonta detruo. Mi kapablis vidi la vrakon malantaŭ mi en la spegulo dum la forto de la karambolo ĵetis rompitajn vagonojn ĉien, kelkajn sur la vojon malantaŭ ni, kiu faris, ke la vojo nun estis netransirebla. Ni ne havis povon savi tiujn, kiuj estas en la trajno, ĉar ili ne volis aŭskulti la admonojn, kiujn ni kriegis al ili.

Kiam ni atingis la supron de la monto, la lastaĵo de la trajno preterpasis kaj mi haltigis la malgrandan aŭton. Ni eliris kaj staris sur la vojo, rigardante malsupren, kaj spektis dum la lastaĵo de la trajno detruiĝis. Funebrante la multajn vivojn perditajn, mi vekiĝis el la sonĝo kaj sidiĝis sur mia lito, sed la vizio daŭris.

Tiam mi vidis je longa distanco, malantaŭ la vrako, superantan inundon, kvazaŭ ĝi estis granda fajro, konsumantan kaj detruantan la tutan kamparon, venantan de la oriento. Kvankam ni supervivis la karambolon de la trajno, saĵnis neeviteble, ke ni ĉiuj mortos en la venonta inundo. Mi serĉis ĉirkaŭe iun signon de espero, ke ni supervivos, kaj rimarkis apud la vojo grandan ŝtonegon kun malfermaĵo. Mi gvidis la malgrandan grupon al la roko kaj konstatis, ke la malfermaĵo estis por kaverno, kiu iris supren en la ŝirmo de la roko. Ni eniris la kavernon kaj grimpis supren. En la kavo de la roko nia malgranda grupo atendis dum la inundo alproksimiĝis, ne certaj ĉu ni vivos aŭ mortos. La bruo de la detruo ekstere estis surdiga kiam la inundo alproksimiĝis, kaj tiam la malfermaĵo de la kaverno nigriĝis kaj ni estis lasitaj en plena silento kaj mallumo. Ni atendis. Post kelkaj momentoj la lumo revenis, sed silento restis. Post kelkaj pluaj momentoj, nia malgranda grupo eliris el la kaverno de la roko por vidi tion, kio okazis al la mondo.

La scenejo de detruo estis miriga. La tuta pejzaĝo transformiĝis. Ĝi estis detruita. La detruita trajno, la reloj, kaj la vojo estis konsumitaj. Ĉio aspektis sterile. Tiam nova vivo subite ekaperis en la vasta dezerteco. Malfekundaj trunkoj eligis novajn branĉojn, florojn, kaj foliojn. Floroj eliris el la tero. Dum ni spektis, la tero rapide transformiĝis, kaj post malmulta tempo la nudigita dezerteco pleniĝis de vivo, beleco, fekundeco, multe pli ol antaŭ ol la inundo de fajro detruis la pejzaĝon.

Nun la vizio finiĝis, kaj oni donis al mi la interpreton: La trajno estas la falsaj religioj de la mondo. La okupantoj de la malgranda aŭto estas tiuj, kiuj pentas kaj akceptas bapton. La ŝirma roko kun la kaverno estas Kristo.